Władze

Związku Zawodowego Twórców Kultury

Zgodnie z Art. 18 statutu Związku Zawodowego Twórców Kultury, uczestnicy Walnego Zebrania Związku Zawodowego Twórców Kultury, które odbyło się w dniu 15 maja 2012 r. w Warszawie, wyłonili ze swojego grona władze Związku w postaci Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Oba te organy statutowe ukonstytuowały się ostatecznie w następującym składzie:


Zarząd

Krzysztof Dzikowski przewodniczący
Paweł Bromski zastępca przewodniczącego
Krzysztof Sadowski zastępca przewodniczącego
Andrzej Wojtaś sekretarz
Sławomir Pietrzykowski skarbnik
Donat Brykczyński członek Zarządu
Jacek Buszta członek Zarządu
Marek Gaszyński członek Zarządu
Grzegorz Górski członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Maciej Sierakowski przewodniczący
Tomasz Szmidt sekretarz
Jacek Herok członek Komisji
Robert Obcowski członek Komisji
Leon Sęk członek Komisji

Zobacz także skład Rady Środowisk Twórczych.