Jeśli chcesz wstąpić

w szeregi naszego Związku, zapoznaj się uważnie z Regulaminem Przyjmowania Członków i pobierz dostępny na niniejszej stronie Formularz Zgłoszeniowy w postaci pliku .PDF (Acrobat Reader) lub .DOC (Microsoft Word). Wydrukowany, wypełniony i podpisany Formularz możesz dostarczyć osobiście do siedziby Związku lub przesłać pocztą na nasz adres (ul. Daniłowiczowska 18 / 5A - 00-093 WARSZAWA). Przypominamy o wymogu opłacenia wpisowego (30 PLN) i składki członkowskiej (10 PLN miesięcznie) do końca danego roku kalendarzowego. Składkę można opłacić osobiście w siedzibie Związku lub przelewem na konto Związku (52 1140 1010 0000 5260 1400 1001) z adnotacją zawierającą imię i nazwisko oraz dopisek: "wpisowe + składka za rok ....". Po rozpatrzeniu Twojego wniosku przez Zarząd ZZTK powiadomimy Cię o decyzji Zarządu za pośrednictwem poczty elektronicznej (jeśli posiadasz konto pocztowe i podasz w Formularzu stosowny adres) lub listem poleconym.
Dokumenty do pobrania


Tu możesz pobrać Formularz Zgłoszeniowy w postaci -

W zależności od użytej przeglądarki i jej konfiguracji kliknięcie na jeden z powyższych odsyłaczy może spowodować otwarcie danego dokumentu w oknie tejże przeglądarki.

W takim przypadku, jeśli chcesz zapisać plik Formularza na swoim dysku twardym, wróć na tę stronę i kliknij odsyłacz prawym klawiszem myszki, a następnie wybierz z podręcznego menu polecenie "Zapisz element docelowy jako...".

Wydrukowany Formularz możesz też otrzymać w siedzibie Związku.