Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

II Kongres Twórców Kultury Polskiej

Toruń, 24 - 25 września 2015

W dniach 24-25 września 2015 r. w Toruniu odbędzie się zorganizowany staraniem Związku Zawodowego Twórców Kultury II Kongres Twórców Kultury Polskiej. Poniżej zamieszczamy szczegółowy program Kongresu. Z treścią pisma, wystosowanego przez władze ZZTK w przededniu Kongresu do wszystkich bratnich organizacji i stowarzyszeń, zrzeszających twórców kultury polskiej, można się zapoznać tutaj.

We wszystkich sprawach, związanych z Kongresem, prosimy o kontakt z biurem Związku.

Program Kongresu Twórców Kultury Polskiej – Toruń 2015

Obrady Kongresu będą się toczyć w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej (Wały Generała Władysława Sikorskiego 13).


DZIEŃ PIERWSZY (CZWARTEK 24.09)

Przewidziane wystąpienia (referaty):

godz. 11:00 Otwarcie Kongresu – Krzysztof Dzikowski (przewodniczący Związku Zawodowego Twórców Kultury)
Wystąpienie Prezydenta Torunia, p. Michała Zaleskiego
„Toruń porusza kulturę” – prezentacja multimedialna
Prapremierowa prezentacja pieśni o Toruniu (muzyka: Marek Yan Kisieliński, słowa: Krzysztof Dzikowski)
godz. 11:30 Prezentacja założeń programowych Kongresu – prof. Paweł Bromski (wiceprzewodniczący ZZTK, rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie)
godz. 11:45 „Polityka kulturalna państwa” – Krzysztof Sadowski (prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego)
godz. 12:15 „Perspektywy ochrony twórczości w Polsce w świetle zmian prawa autorskiego” – prof. Jan Błeszyński (Stowarzyszenie Autorów ZAiKS)
godz. 13:00 „Emerytury oraz sprawy bytowe twórcy i artysty” – Andrzej Łojko (Związek Polskich Artystów Fotografików, członek Komisji ds. emerytur Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
godz. 13:30 „Model emerytury twórczej w Niemczech” – Agnieszka Wieszczycka (doradca prawny ZZTK)
godz. 14:00 „Projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalno-bytowym twórców kultury” – prof. Grzegorz Górski (Kolegium Jagiellońskie / Wyższa Szkoła Toruńska)
godz. 14:30 „Rola cywilizacyjna klasy kreatywnej a stan zabezpieczenia jej interesów” – Krzysztof Lewandowski (dyrektor generalny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS)
godz. 15:00 LUNCH
godz. 15:45 „Polityka państwa wobec rynku muzycznego” – Antoni Czajkowski (muzyk)
godz. 16:15 „Kondycja muzyków zatrudnionych w instytucjach artystycznych” – Jerzy Łysiński (muzyk)
godz. 16:45 „Wieczysta ochrona polskiego dorobku fonograficznego oraz kierunki zmian ustawowych w PR i TV” – Stefan Kruczkowski (Archiwum Polskiego Radia)
godz. 17:30 „Idealistyczny, modelowy program związku zawodowego ludzi kultury” – Jerzy Fedak (Stowarzyszenie Filmowców Polskich).
godz. 18:00 Otwarcie wystawy malarstwa (Sekcja Plastyczna ZZTK)
godz. 18:30 Otwarcie wystawy plakatów jazzowych (z kolekcji Marka Gaszyńskiego)
godz. 19:00 Spotkanie twórców z Prezydentem m. st. Torunia (wystąpienie Prezydenta Torunia / wystąpienie Przewodniczącego ZZTK)
godz. 20:30 Koncert fortepianowy wraz z prezentacją książki „Był Jazz” – Krzysztof Karpiński i Krzysztof Sadowski.

DZIEŃ DRUGI (PIĄTEK 25.09)

godz. 10:00 Prezentacja założeń programowych i dotychczasowych działań Stowarzyszenia Kreatywna Polska – Krzysztof Sadowski (prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego)
godz. 11:00 „O skutkach piractwa w Polsce” – mec. Oskar Tułodziecki (partner w kancelarii K&L Gates)
godz. 11:30 „Problemy zawodu tłumacza oraz jego rola w kulturze” – Aleksandra Niemirycz (prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich)
godz. 12:00 „Problemy bytowo-prawne środowiska pisarzy” – Bogdan Baran (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich)
godz. 12:30 „Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR - jubileusz 70-lecia” – Ryszard Ulicki (prezes ZAKR-u)
godz. 13:00 „Twórcy nauki w Polsce – potrzeby, oczekiwania, dylematy” – prof. Waldemar Paruch (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
godz. 13:30 „Jazz a doktryny polityczne w Polsce XX wieku” – Marek Gaszyński (ZZTK)
godz. 13:45 „Współczesne problemy migracyjne w mediach” – Andrzej Sadoś (Międzynarodowa Katolicka Komisja ds. Migracji, Genewa)
godz. 14:00 „O efektywną współpracę mediów z twórcami kultury” – Krzysztof Dzikowski (przewodniczący ZZTK)
godz. 14:30 „Etyka dziennikarska – teoria i praktyka w III RP" – Marcin Wolski (prezes Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich)
godz. 15:00 LUNCH
godz. 15:45 Panel „Status i kondycja dziennikarza we współczesnej Polsce”
Uczestnicy :
Małgorzata Raczyńska (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, Wydział Dziennikarstwa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
dr Joanna Taczkowska (adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa Uniwersytetu w Bydgoszczy)
dr Rafał Bieniada (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego/
Jan Bromski (prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych, Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych)
Jerzy Domański (przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej, redaktor naczelny tygodnika „Przegląd”)
Marek Kuliński (sekretarz programowy TVP Warszawa)
Andrzej Maślankiewicz (sekretarz generalny Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej)
Tomasz Malinowski („Gazeta Pomorska”, przewodniczący oddziału kujawsko-pomorskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej)
dr Mateusz Piskorski (dziekan Wydziału Politologii w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki)
17:30 Prezentacja wniosków i postulatów Kongresu adresowanych do Rządu RP – prof. Paweł Bromski
18:00 ZAKOŃCZENIE OBRAD KONGRESU