AKTUALNOŚCI

Nowa Sekcja w szeregach ZZTK

1 października 2012 roku ukonstytuowała się Sekcja Didżejów i Prezenterów Muzycznych przy Związku Zawodowym Twórców Kultury. W tym dniu odbyło się pierwsze zebranie w siedzibie Związku w Warszawie. Sekcja zrzesza DJ-ów i oraz prezenterów pracujących w polskich klubach, dyskotekach, pubach, mediach związanych z szeroko rozumianą muzyką dance, a także tych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek.

Inauguracyjne zebranie wyłoniło przewodniczącego Sekcji. Został nim kol. Marek Baluta z Warszawy – prezenter i muzyk z kilkunastoletnim doświadczeniem.

Na pierwszym zebraniu przedyskutowano zasady przyjmowania nowych członków do Sekcji Didżejów i Prezenterów Muzycznych. Uznano, że zasadniczymi kryterium przyjęcia powinny stanowić dokonania zawodowe oraz respektowanie prawa autorskiego. Wytyczono najważniejsze cele działania. Należą do nich:

  1. Unormowanie prawne zawodu didżeja w Polsce - doprowadzenie do powstania ustawy normującej zasady pracy didżejów oraz ich zatrudniania.
  2. Poprawa sytuacji w branży w kontekście prawa autorskiego i praw pokrewnych. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dla właścicieli placówek rozrywkowych (klubów, dyskotek, hoteli).
  3. Zaaprobowano pomysł patronatu ZZTK nad Mistrzostwami Polski Didżejów.
  4. Pomoc organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w efektywniejszym egzekwowaniu prawa. Na dzień dzisiejszy efekty są mizerne: na przykład kontrole ZAiKS ograniczają się tylko do stwierdzenia, czy dana placówka opłaca regularnie tantiemy, bez kontroli nośników dźwięku. Stanowi to newralgiczny punkt w branży, ponieważ powoduje, że każdy, kto tylko ma dostęp do muzyki, może ją odtwarzać publicznie, w ogromnej skali z nieautoryzowanych nośników dźwięku.

Dyskusja będzie prowadzona nie tylko na forum Związku. Każda osoba z branży będzie mogła zaproponować swoje pomysły, sugestie i propozycje na Facebooku, na specjalnej fun page. O jej uruchomieniu poinformujemy na tej stronie.