PRO DOMO SUA

Dwa słowa o nas

Witamy w skromnych progach witryny internetowej Związku Zawodowego Twórców Kultury, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu z dnia 10 września 2008 roku. Tym samym zostały uwieńczone sukcesem wieloletnie starania różnych grup i środowisk twórczych, zmierzające do powołania do życia organizacji, która mogłaby działać i zabiegać o słuszne interesy wszystkich polskich twórców w ramach formuły związku zawodowego.

To, co dotąd wydawało się niemożliwe, stało się faktem: środowisko polskich twórców zyskało nowy, potężny oręż w toczącej się już dziś i zapewne nieuchronnej także w przyszłości walce o poprawę materialnych, socjalnych i prawnych warunków naszej pracy, czyli tego, na czym znamy się najlepiej: współtworzenia polskiej kultury narodowej.

Skupiając naszą uwagę - jak przystało na związek zawodowy - na jakże ważnych sprawach socjalno-bytowych, nie zamierzamy pozostać obojętni wobec procesów, zjawisk i przemian, wpływających pośrednio i bezpośrednio na kondycję polskiej kultury narodowej - wspólnego i bezcennego dobra, będącego własnością i fundamentem tożsamości wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. Nie potrafimy się oprzeć wrażeniu, że dziś, w dobie postępującej globalizacji i natrętnej komercjalizacji kultury, wytwory polskich twórców, niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie spełniają się twórczo ich autorzy, wymagają wzmożonej opieki i ochrony. Wierzymy, że prężny i silny - także liczebnie - związek zawodowy polskich twórców nie raz przemówi w tych sprawach mocnym głosem, z którym będą musieli się liczyć zarówno obecni, jak i przyszli decydenci.

Mamy nadzieję, że nasza wizja walki o sprawy bytowe polskich twórców i - szerzej - o polską kulturę spotka się z życzliwym przyjęciem. Nie zamierzamy z nikim konkurować ani zastępować żadnej z działających już na niwie kultury większych i mniejszych organizacji. Czekamy na sygnały i sugestie środowisk twórczych, wskazujące te obszary polskiego życia kulturalnego, które wymagają pilnej interwencji na poziomie związkowym. Liczymy na poważną, merytoryczną i życzliwą współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, bo tylko razem mamy szansę osiągnąć to, co dziś wydaje się trudne lub niemożliwe. Nade wszystko zaś liczymy na życzliwość i czynne poparcie tych koleżanek i kolegów, którzy dziś, współtworząc polską kulturę, borykają się z wieloma trudnościami i z obawą patrzą w przyszłość. Do zobaczenia w szeregach naszego Związku.

Zachęcamy do zapoznania się ze skromnymi - na razie - zasobami naszego portalu. Znajdą tu Państwo nasz Statut, pełny skład wyłonionych demokratycznie władz Związku, a także Regulamin, określający zasady przyjmowania nowych członków i gotowy formularz zgłoszeniowy. Mamy nadzieję, że dalszy ciąg tej pięknej historii napiszemy już wkrótce razem.