Koledzy pytają

Co mi da wstąpienie do ZZTK?

Naszym zdaniem – bardzo dużo. Każdego twórcę można zniszczyć, każdą organizację – zlekceważyć. Tylko związek zawodowy ma solidne umocowanie w Konstytucji RP i jest elementem ustroju państwa, z którym władze muszą się liczyć. Naszą wspólną domeną jest kultura narodowa. Jeśli upadną stocznie i huty, kupimy statki w Chinach, a stal – w Indiach. Jeśli upadnie kultura narodowa, nie kupimy jej nigdzie za żadne pieniądze. Dlatego musimy o nią dbać, a dbałość o kulturę narodową to dbałość o jej twórców. ZZTK zamierza objąć ochroną prawną żywotne interesy wszystkich środowisk twórczych, chce walczyć o odbudowę statusu twórcy i o restytucję emerytur twórczych, chce wywalczyć nowoczesny pakiet socjalny i lepsze warunki ochrony zdrowia dla polskich twórców kultury. Mamy nadzieję, że te cele są Ci bliskie i zechcesz o nie zabiegać razem z nami. Jedno możemy Ci obiecać już dziś: wstępując do ZZTK, znajdziesz się w naprawdę doborowym towarzystwie!

WYDARZENIA
II Konygres Twórców Kultury Polskiej
Z OSTATNIEJ CHWILI

II Kongres Twórców Kultury Polskiej

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 24 - 25 września 2015 roku w Toruniu odbędzie się zorganizowany przez Związek Zawodowy Twórców Kultury II Kongres Twórców Kultury Polskiej. Kongres został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W 2014 roku obchodziliśmy 25. rocznicę przemian ustrojowych w naszym kraju. Mamy nadzieję, takze w tym kontekście, że nasza inicjatywa, podjęta i realizowana z myślą o przedstawicielach wszystkich dziedzin twórczości, stanie się platformą do szerokiej i pogłębionej dyskusji nad kondycją kultury polskiej z perspektywy tych, którzy ją tworzą.

Apelujemy do wszystkich związków i organizacji twórczych o aktywny udział w Kongresie.

Więcej informacji dotyczących Kongresu, w tym jego szczegółowy program, zamieściliśmy na osobnej dedykowanej stronie dostępnej tutaj.

Zapraszamy!

PRO DOMO SUA

Dwa słowa o nas

Witamy w skromnych progach witryny internetowej Związku Zawodowego Twórców Kultury, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu z dnia 10 września 2008 roku. Tym samym zostały uwieńczone sukcesem wieloletnie starania różnych grup i środowisk twórczych, zmierzające do powołania do życia organizacji, która mogłaby działać i zabiegać o słuszne interesy wszystkich polskich twórców w ramach formuły związku zawodowego.   WIĘCEJ 

KOMUNIKAT

ZUS dla twórców

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych członków i – szerzej – wszystkich zainteresowanych, Zarząd Związku Zawodowego Twórców Kultury zorganizował cykl szkoleń poświęconych szeroko rozumianej problematyce emerytur dla twórców.

Pierwsze szkolenie odbędzie się w czwartek 24 kwietnia 2014 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS przy ulicy Hipotecznej 2 w Warszawie.

Temat szkolenia: "Zasady ustalania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, wysokości tych świadczeń oraz zasady wypłaty świadczeń".

Prelegent: Alina Kobierska, naczelnik Wydziału Obsługi Świadczeniobiorców Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych Centrali ZUS.

Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych.

O terminach i tematyce kolejnych szkoleń poinformujemy w osobnym komunikacie.

Zapraszamy!

AKTUALNOŚCI

Spotkanie przewodniczącego ZZTK z władzami DJUnion

Dnia 14.11.2012 w Hotelu Victoria w Warszawie odbyło się spotkanie przewodniczącego Związku Zawodowego Twórców Kultury Krzysztofa Dzikowskiego z władzami Polskiego Stowarzyszenia Prezenterów Muzyki DJUnion z prezesem Robertem Sroczyńskim i sekretarzem Andrzejem Sokołowskim. Obie strony wyraziły wolę współpracy w dziedzinie ochrony statusu i spraw bytowych środowiska Dj-ów i prezenterów muzycznych .

ZZTK patronem XXX Mistrzostw Polski DJ-ów

Związek Zawodowy Twórców Kultury, wychodząc naprzeciw postulatom Zarządu Sekcji Didżejów i Prezenterów Muzycznych, objął patronatem honorowym XXX Mistrzostwa Polski DJ-ów. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o tej imprezie.    WIĘCEJ 

Nowa Sekcja w szeregach ZZTK

1 października 2012 roku ukonstytuowała się Sekcja Didżejów i Prezenterów Muzycznych przy Związku Zawodowym Twórców Kultury.    WIĘCEJ 

ZZTK staje w obronie Grzegorza Rogińskiego

Stając w obronie Grzegorza Rogińskiego, w latach 2008-2012 osobistego fotografa premiera Donalda Tuska i laureata prestiżowej międzynarodowej nagrody "World Press Photo", zwolnionego w wieku 60 lat z pracy w Kancelarii Premiera (o okolicznościach tej bulwersujących sprawy szeroko informowały środki masowego przekazu), Związek Zawodowy Twórców Kultury przygotował i wystosował oficjalną skargę do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie.   WIĘCEJ 

Stanowisko ZZTK wobec kwestii 50% kosztów uzyskania

W pierwszych dniach marca 2012 roku minister fnansów rządu RP skierował do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt ten zakłada m.in. drastyczne ograniczenie przysługującego twórcom prawa do odliczania 50 procent kosztów uzyskania.

Związek Zawodowy Twórców Kultury, jedyna reprezentatywna organizacja związkowa, walcząca na gruncie ustawy o związkach zawodowych o znacznie naruszone zapisami wspomnianego projektu interesy socjalne polskich twórców, nie znalazła się – co znamienne i wysoce niepokojące – na liście adresatów, do których skierowano ww. dokument w trybie konsultacji. Mimo to, w trosce o żywotne interesy polskich twórców, Zarząd ZZTK wystosował w dniu 12 marca br. list do premiera rządu RP, w którym zawarł swoje krytyczne stanowisko wobec proponowanych zmian oraz zaprotestował przeciwko pominięciu ZZTK na etapie konsultacji.

Zarząd Główny Forum Związków Zawodowych, który obradował w dniu 13 marca 2012 w Warszawie, na wniosek uczestniczących w obradach naszych przedstawicieli w specjalnej uchwale poparł jednogłośnie stanowisko ZZTK, wyrażone w naszym liście.    WIĘCEJ 

Emerytury dla twórców

Zabiegając od pierwszego dnia istnienia ZZTK o poprawę warunków pracy i bytu twórców polskiej kultury, władze Związku za jeden z priorytetowych postulatów, kierowanych do władz RP, uznały kwestię zabezpieczenia i poprawy bytu najstarszego pokolenia twórców, kształtujących niegdyś, a często także i dziś, oblicze polskiej kultury narodowej.

Od czasu, gdy na początku lat 90. pod presją – jak to wówczas tłumaczono – wyższej konieczności związanej z transformacją ustrojową zlikwidowano decyzją Sejmu RP funkcjonujący wcześniej system zaopatrzenia emerytalnego twórców i ich rodzin, żadna z ekip rządzących, niezależnie od głoszonych haseł i od swojej partyjnej proweniencji, nie uznała za stosowne – mimo jednoznacznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie i mimo znacznego wzrostu PKB w minionym 20-leciu - zająć się tym zagadnieniem. Bezczynność władz RP w tej sferze zaowocowała postępującą pauperyzacją środowisk twórczych, dotykającą w sposób szczególnie bolesny bezbronnych wobec urzędniczej znieczulicy seniorów.

Dostrzegając wagę tego zagadnienia, Związek Zawodowy Twórców Kultury przygotował projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym twórców kultury i ich rodzin, przedstawiony pierwszy raz publicznie na forum Kongresu Twórców Kultury Polskiej, zorganizowanego przez ZZTK w październiku 2009 roku w Toruniu. Od tamtej pory Zarząd Związku nie ustaje w wysiłkach na rzecz wcielenia w życie zapisów ww. projektu. Najnowszym przejawem aktywności władz Związku w tej mierze jest LIST DO PREZYDENTA RP, Bronisława Komorowskiego, który publikujemy niniejszym w naszym serwisie, licząc na to, że deklarowane przez Pana Prezydenta przywiązanie do kultury narodowej uda się przekuć w działania, prowadzące do zainteresowania ustawodawcy opisaną w projekcie problematyką.    WIĘCEJ 

ZZTK w Forum Związków Zawodowych

Z prawdziwą przyjemnością zawiadamiany członków naszego Związku oraz kandydatów, którzy chcieliby do nas dołączyć, że ZZTK wstąpił w struktury Forum Związków Zawodowych - apolitycznej centrali związkowej, powstałej w 2002 r w Bydgoszczy, gdzie mieści się jej siedziba. FZZ zrzesza ponad 400 tys. członków i posiada struktury organizacyjne w całym kraju.

Tym samym ZZTK stał się organizacją reprezentatywną w rozumieniu Ustawy o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego. Uzyskaliśmy więc, zapowiadany wcześniej, potężny oręż do twardych rozmów z Rządem i Ministrem Kultury na tematy nurtujące nasze środowisko, a szczególnie o projektach ustaw: „o zabezpieczeniu społecznym twórców kultury”, tzw. „ustawy medialnej” oraz „o prawach autorskich i pokrewnych”.

Jeszcze nigdy żadne stowarzyszenie ani środowisko twórcze w Polsce nie uzyskało tak dobrego umocowania prawnego do rozmów z władzą w interesie naszych członków – twórców kultury.

Trzy grosze od przewodniczącego

Podstawowym tworzywem kultury narodowej jest język ojczysty. Patrząc na to, jak obchodzą się z nim środki masowego przekazu, trudno uniknąć wrażenia, że to fundamentalne dobro narodowe jest na naszych oczach brutalnie rozjeżdżane przez walec kultury masowej. Przewodniczący zarządu Związku Zawodowego Twórców Kultury Krzysztof Dzikowski dzieli się na łamach naszego portalu garścią gorzkich refleksji dotyczących tekstów polskich piosenek.   WIĘCEJ 

W obronie dubbingu

Związek Zawodowy Twórców Kultury, w trosce o ochronę największego dobra narodowego, jakim jest język polski, wnosi o zapisanie w ustawie o mediach publicznych obowiązku dubbingowania wszystkich filmów przeznaczonych dla dzieci oraz nastolatków.   WIĘCEJ